شرکت فناوری اطلاعات افتخاری

مزیت های همکاری

#
#
#

در آینده کجا کار میکنی ؟

سوالی که همیشه از کودکی از ما پرسیده میشد، این بود که :

(( در اینده میخواهی چه کاره شوی؟! ))

اما سوال ما این است که (( دراینده میخواهی کجا کار کنی ؟)) مهم است که چه شغلی را انتخاب کرده اید، اما مهم تر از ان این است که کجا کار میکنید؟!

شرکت افتخاری پاسخی ایده آل به این سوال داده است. شما در اینده باید در جایی کار کنید که علاوه بر شکوفایی استعدادهای خود و پیشرفت و ترقی، حس حمایتی از طرف کار فرمای خود تجربه کنید .

به این معنا که در محیطی آرام و صمیمی با بهترین شرایط و امکانات و همچنین متعهد به ارزش های اخلاقی کار و پیشرفت کنید .

شرکت افتخاری می کوشد پاسخگو این سوال باشد و همواره در این عرصه ثابت قدم بوده و خواهد بود ...

پاسخ سوال این است : میخواهم در شرکت افتخاری کار کنم.